დღესასწაულები და უქმე დღეები საქართველოში

  თებერვალი, 2024

13 თებერვალი რაჯაბის დასაწყისი
ისლამური დღესასწაული

  მარტი, 2024

11 მარტი ლაილათ ალ–მირაჟ (რაჯაბ–ბაირამი)
ისლამური დღესასწაული
20 მარტი ნოვრუზ ბაირამი
ისლამური დღესასწაული
28-29 მარტი ლაილათ ალ–ბარა
ისლამური დღესასწაული

  აპრილი, 2024

12 აპრილი რამადანის დაწყება
ისლამური დღესასწაული

  მაისი, 2024

11 მაისი ეიდ ალ–ფიტრ (ურაზა ბაირამი, რამადანის დამთავრება)
ისლამური დღესასწაული

  ივნისი, 2024

19-23 ივნისი ეიდ ალ–ადჰა (ყურბან ბაირამი)
ისლამური დღესასწაული

  ივლისი, 2024

19 ივლისი არაფატის დღე
ისლამური დღესასწაული

  აგვისტო, 2024

10 აგვისტო ალ–ჰიჯრა (ახალი წელი)
ისლამური დღესასწაული
18-18 აგვისტო აშურა
ისლამური დღესასწაული

  სექტემბერი, 2024

18-19 სექტემბერი მავლიდ ალ–ნაბი
ისლამური დღესასწაული